روش نصب مدار

1- قفل هایی که مستقیم به مدار HMI-1 متصل میشوند

اگر نقشه سیم بندی برای قفل را آشنایی کامل دارید طبق این نقشه عمل نمایید

مدار MHI-1 برای اتصال مستقیم مدار

اگر سربندی سیم برای شما مشکل است میتوانید از این روش برای اتصال قفل به مدار MHI-1 استفاده نمایید . نقشه آن در زیر دیده میشود

نحوه نصب قفل برای اتصال مستقیم به مدار MHI-1

2- قفل ها یی که از طریق سیستم واسط مثل آیفون اف اف یا اسانسور به سامانه متصل میشوند

در این قبیل از سیستم ها باید محل سویچ مربوطه را پیدا کرد.: مثلا

در پنل اسانسور باید برق آسانسور را قطع کنید و دکمه احضار را بیرون بیاورید و دو سیم آنرا به دو سیم رله مدار متصل نمایید. حالا شاسی احضار را بیرون آورده و آنتن را جای آن میچسبانید.

در سامانه اف اف یا آیفون ، باید ابتدا برق مدار را قطع نمود. سپس به دنبال محل شاسی دربازکن بگردید در اف اف یا آیفون مدل الکتروپیک کافی است که دو کانکتور ال2 و 0 را به سیم مدار MHI-1 وصل کنید طبق شکل زیر

مدار اف اف یا آیفون الکترو پیک

 

Visits: 36